tríptics

Els tríptics són fulletons plegables consistents en un full amb dos plecs paral·lels. El resultat és un fulletó plegable de 6 cares. Normalment els entreguem plegats.

El plegat dels tríptics es pot fer en envolvent o en acordió, també anomenat zig-zag.

S'estan mostrant 2 resultats