autocopiatiu

El paper autocopiatiu permet fer còpies de documents, mitjançant la simple pressió d’un bolígraf sobre l’original, i lliurar-los a l’acte. Gràcies a una reacció química iniciada per la pressió, el paper té la capacitat de deixar una còpia sobre el full de paper inferior.

Els jocs poden ser Original + 1 còpia (duplicat) o Original + 2 còpies (triplicat).

Els fulls poden ser de distints colors per facilitar, sense errors, el lliurament de cada còpia al destinatari corresponent.

S'estan mostrant 3 resultats