Disseny i maquetació personalitzats

Preparació d’arxius

DIMGRAF s’adapta a les seves necessitats d’assistència en la preparació d’arxius d’impressió. Des de l’ajuda gratuïta pels petits canvis d’adaptación fins al disseny professional o la maquetació amb tècniques avançades d’impressió “One-to-one”.

Aquestes són les propostes més habituals de la nostra oferta d’assistència al disseny i maquetació dels seus arxius.

 

Preparació "gratuïta" per a impressió

En molts casos, els nostres clients poden dissenyar els seus impresos però no ho fan de manera habitual.

Inclou petites correccions de disseny como ara mides, ordre de pàginas, sagnats, disposició i aquells aspectes que el nostre dissenyador pot resoldre sobre la marxa.

Sempre li presentarem l’arxiu final i el sotmetrem a la seva inspecció abans de procedir a impressió.

Assistència "low cost" en el disseny dels seus arxius

Amb freqüència, els arxius rebuts inclouen una idea clara del disseny però necessiten un tractament professional a fi que el material imprès respongui a les seves espectatives.

En aquests casos, li farem una estimació prèvia del temps necessari pel redisseny i una proposta econòmica. En cas que no sigui acceptat li abonarems l’importe íntegre de la comanda.

Disseny i maquetació "completa"dels seus impresos

Un equip de disseny ens permet fer-li un pressupost de disseny des de l’inici. Inclou logos, targetes, flyers o fins a catàlegs i revistes de moltes pàgines.

A tal fi necessitem que ens envii les seves idees i l’objetiu a aconseguir, junt amb les imatges i textos de que pugui disposar.

Maquetació tècnica avançada "One-to-one"

Segurament ha sentit parlar o li ha surgit la necessitat de personalitzar els seus impresos un-a-un, per exemple per imprimir sobres amb el nom del destinatari, cartes o flyers personalitzats amb nom, data o qualsevol altre contingut que el faci diferent de la resta d’unitats impreses.

És el que rep noms com Impressió de n-dades, dades variables, one-to-one o cross media, consistent en creuar diversos continguts per cada n-imprès.

Estem actualitzant el nostre web

Actualitzem el nostre web a fi de millorar el nostre servei online. Per descomptat, els seguirems atenent sempre de manera personal, sigui presencialment, per telèfon o correu. Els farem, com fins ara, un pressupost a mida per qualsevol producte del nostre web i molts més.